Παραφινόλουτρο

Το παραφινόλουτρο είναι μια συσκευή θέρμανσης της παραφίνης με την οποία επιτυγχάνεται αύξηση της θερμοκρασίας επιφανειακά. Εφαρμόζεται κυρίως στην άκρα χείρα και άκρο πόδα, όπου ο ασθενής βυθίζει το μέλος του μέσα στην υγρή παραφίνη και όταν το βγάζει, η παραφίνη στεγνώνει δημιουργώντας ένα «γάντι», το οποίο εγκλωβίζει τη θερμότητα.

Με το παραφινόλουτρο επιτυγχάνουμε:

  • Αύξηση της θερμοκρασίας της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου .
  • Λόγω της φύσης της η παραφίνη δίνει μεγαλύτερη θερμοκρασία στους ιστούς και είναι περισσότερο ανεκτή σε σχέση με το νερό αντίστοιχα.
  • Αύξηση μεταβολισμού λόγω της αύξησης της ενζυματικής δραστηριότητας.
  • Αύξηση τροφικότητας και του οξυγόνου στην περιοχή.
  • Μυοχάλαση, μείωση μυϊκού σπασμού και της σκληρότητας των αρθρώσεων.
  • Απορρόφηση οιδημάτων και αιματωμάτων και αποδρομή φλεγμονής.

Ενδείξεις

Το παραφινόλουτρο χρησιμοποιείται ευρύτατα στη φυσιοθεραπεία, σε υποξείες και χρόνιες τραυματικές και φλεγμονώδεις καταστάσεις κυρίως των άκρων. Έτσι, χρησιμοποιείται μετά από κατάγματα, στις οξείες και χρόνιες εκφυλιστικές αρθροπάθειες, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, μετά απόμακροχρόνια ακινητοποίηση αρθρώσεων.

Αντενδείξεις

Η χρήση του αντενδείκνυται σε οξείες φλεγμονές, ανοικτά τραύματα, δερματικές μολύνσεις, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, περιοχές με διαταραχή της αισθητικότητας και σε υπερευαίσθητους στη θερμοκρασία ασθενείς.