Ηλεκτροθεραπεία

Με τον όρο ηλεκτροθεραπεία αναφερόμαστε στην εφαρμογή φυσικών μεθόδων, κατά τις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς.

Υπάρχουν πολλών ειδών ρεύματα, τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα με την πάθηση. Μερικά απ’ αυτά είναι τα εξής:

 • Γαλβανικό
 • Παλμικά
 • Διαδυναμικά
 • Ρώσικα
 • Traebert
 • ΤΕΝS
 • Ηigh Voltage
 • Διαθερμία
 • Φωτοθεραπεία
 • Laser
 • Μαγνητικά πεδία
 • Υπέρηχος
 • Λειτουργικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός (Functional Electrical Stimulation-FES)
ele-1

Κατά την TENS – Διαδερμική ηλεκτρονευροδιέγερση (Transcutanues Electrica Nerve Stimulation-TENS) πραγματοποιείτε η εφαρμογή ηλεκτρικών παλμών, οι οποίοι μέσω τους δέρματος επενεργούν στα νεύρα με στόχο την αναστολή του πόνου. Η θετική της συμβολή μαζί με άλλες ενδεδειγμένες φυσικοθεραπευτικές πράξεις για την αντιμετώπιση πολλών ανεπιθύμητων επώδυνων καταστάσεων είναι αναμφίβολη.

Η θεραπεία με υπέρηχα κύματα είναι μια εξειδικευμένη μορφή μηχανοθεραπείας κατά την οποία-εξαιτίας της μεγάλης συχνότητας των ηχητικών ταλαντώσεων- ασκείται μια μικρή δονητική μικρομάλαξη τους ιστούς.

H Φωτοθεραπεία χαρακτηρίζεται από την εκμετάλλευση του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας που περιλαμβάνει τις υπέρυθρες (θερμοθεραπεία), τις ορατές (χρωματοθεραπεία) και τις υπεριώδεις ακτίνες (φωτοθεραπεία) με στόχο τη θεραπεία διαφόρων νοσημάτων. Η λάμπα υπερύθρων έχει θερμική επίδραση, οπότε και υπάγεται στην κατηγορία της θερμοθεραπείας.