Κρυοθεραπεία – Θερμοθεραπεία

Κρυοθεραπεία χαρακτηρίζεται η εφαρμογή του κρύου ή του παγωμένου για την αντιμετώπιση επώδυνων παθολογικών καταστάσεων.

Προκαλείται αγγειοσυστολή που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεταβολισμού στους ιστούς. Έτσι, πραγματοποιείται μείωση της φλεγμονώδους αντίδρασης, καθώς και μείωση του σχηματισμού οιδήματος με αποτέλεσμα την ταχύτερη αποκατάσταση των κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

Τέλος, η κρυοθεραπεία έχει και αναλγητική δράση που οφείλεται στην ελάττωση της μετάδοσης των ώσεων του πόνου.

Θερμοθεραπεία χαρακτηρίζεται η εφαρμογή διαφόρων μέσων θερμικής επίδρασης στον οργανισμό για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η ενέργεια της θερμοθεραπείας αποσκοπεί στον ευεργετικό ερεθισμό των νευρικών απολήξεων τόσο του δέρματος όσο και αυτών που βρίσκονται εσωτερικά. Υπάρχει, δηλαδή βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας (αντιφλογιστική και αντιοιδηματική ενέργεια) και αναλγητική δράση.

Συνήθως, η θερμοθεραπεία χρησιμοποιείται εξίσου σε παθήσεις του μυοσκελετικού και του νευρικού συστήματος. Πολύ συχνά γίνεται συνδυασμός θερμοθεραπείας με κινησιοθεραπεία και μάλαξη.

kryo-1