Θλάση (Muscle/Tendon Strain)

Η θλάση ή μώλωπας, αναφέρεται στη συμπίεση των μαλακών μορίων από μια άμεση πλήξη ή πρόσκρουση ικανού μεγέθους για να προκαλέσει βλάβη ή διαταραχή των μικρών τριχοειδών αγγείων στους ιστούς.

Ένας τέτοιος τραυματισμός θα προκαλέσει τοπική αιμορραγία, εκχυμώσεις ή αποχρωματισμό του ιστού, πόνο ή ευαισθησία. Οι εκχυμώσεις και το οίδημα ενδέχεται να εκδηλωθούν άμεσα ή και καθυστερημένα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάκωσης. Η σοβαρότητα μιας θλάσης μπορεί να περιγραφεί ως 1ου, 2ου ή 3ου βαθμού ανάλογα με την έκταση της ιστικής βλάβης και της λειτουργικής ανεπάρκειας.
1ου βαθμού: Υπάρχει βλάβη στους επιφανειακούς ιστούς μόνο, οπότε προκαλείται ελάχιστο οίδημα και εντοπισμένη ευαισθησία χωρίς περιορισμό της δύναμης ή του εύρους τροχιάς της κίνησης.
2ου βαθμού: Αυξημένος πόνος και αιμορραγία λόγω της μεγαλύτερης περιοχής και του βάθους της βλάβης στους ιστούς. Ήπιος έως μέτριος περιορισμός του εύρους τροχιάς της κίνησης, της μυϊκής λειτουργίας ή και των δύο.
3ου βαθμού: Εκτεταμένη συμπίεση των ιστών με αποτέλεσμα έντονο πόνο, σημαντική αιμορραγία, σχηματισμό αιματώματος και σοβαρό περιορισμό του εύρους τροχιάς της κίνησης και της μυϊκής λειτουργίας. Στις θλάσεις 3ου βαθμού ελλοχεύει πάντα η υποψία για βλάβη σε πιο εν τω βάθει δομές (π.χ. οστό, μύες), αλλά αυτού του είδους η βλάβη ενδέχεται να καλύπτεται από σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με τη βλάβη στους επιφανειακούς ιστούς.

Αντιμετώπιση

Οι 3ου βαθμού (και ορισμένες 2ου βαθμού) θλάσεις απαιτούν χειρουργική αποκατάσταση για τη συρραφή του μυός. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις η προσέγγιση στην αντιμετώπιση των θλάσεων αφορά τη συντηρητική αγωγή, η οποία, τις πρώτες τουλάχιστον μέρες μετά τον τραυματισμό, περιλαμβάνει ξεκούραση και αποχή από αθλητικές δραστηριότητες, περίδεση του μυός με ελαστικό επίδεσμο, χρήση νάρθηκα ανάπαυσης, κρυοθεραπεία με πάγο ή κρύες κομπρέσες και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Skip to content