Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (Carpal Tunnel Syndrome)

Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ) είναι η συχνότερη περιφερική νευροπάθεια και προσβάλλει το 1% του γενικότερου πληθυσμού. Παρουσιάζεται συνήθως σε άτομα μέσης και προχωρημένης ηλικίας. Σύμφωνα με μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, το 83% των 1215 ασθενών που μελετήθηκαν ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών με μέση ηλικία τα 54 έτη. Οι γυναίκες προσβάλλονται δύο φορές συχνότερα από τους άνδρες.

Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένας περιορισμένος, ανένδοτος οστεοϊνώδης χώρος που φυσιολογικά λειτουργεί ως ένα κλειστό διαμέρισμα. Το ΣΚΣ προκαλείται από συμπίεση του μέσου νεύρου στον καρπό. Το κλινικό αυτό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από πόνο και διαταραχή της αισθητικότητας στην περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου (παλαμιαία επιφάνεια αντίχειρα, δείκτη και μέσου δακτύλου). Τα συμπτώματα είναι δυνατό να παρουσιάζονται σε όλα τα παραπάνω δάκτυλα ή σε οποιαδήποτε από αυτά.

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι πόνος και νυκτερινή παραισθησία στην παλαμιαία επιφάνεια του χεριού στην περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου. Η παρατεταμένη κάμψη ή έκταση των καρπών κάτω από το κεφάλι του ασθενή ή το μαξιλάρι κατά τη διάρκεια του ύπνου πιστεύεται ότι συμμετέχουν στο μηχανισμό εμφάνισης νυκτερινών συμπτωμάτων. Καταστάσεις που επηρεάζουν την ισορροπία των υγρών  του σώματος (εγκυμοσύνη, χρήση αντισυλληπτικών, αιμοδιάλυση) είναι πιθανό να προδιαθέτουν στην εμφάνιση ΣΚΣ.  Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (οδήγηση αμαξιού, κράτημα ενός κυπέλλου, δακτυλογράφηση) συχνά επιδεινώνουν τον πόνο. Ο πόνος και οι παραισθησίες μειώνονται ορισμένες φορές, εάν ο ασθενής τινάξει το χέρι ή κάνει μαλάξεις.

Όλοι οι ασθενείς  θα πρέπει αρχικά να αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη χρήση ενός προκατασκευασμένου νάρθηκα που χρησιμοποιείται τη νύκτα και διατηρεί τον καρπό σε ουδέτερη θέση, την τροποποίηση των δραστηριοτήτων και την έγχυση κορτιζόνης. Σε περιπτώσεις, όπου τα συμπτώματα δεν υποχωρούν και οι ενδείξεις το επιτρέπουν, πραγματοποιείται χειρουργική αντιμετώπιση. Άμεσα μετά την επέμβαση ακολουθείται ένα πρωτόκολλο φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης το οποίο έχει στόχο να βελτιώσει προοδευτικά την κινητικότητα του καρπού και τη δύναμη και ελαστικότητα των μυών της περιοχής, ώστε το άτομο να επιστρέψει τελικά στις αρχικές του δραστηριότητες. Κατά μέσο όρο η πλήρης θεραπεία απαιτεί περίπου 2 μήνες μετά την επέμβαση.

Skip to content