Κακώσεις Μηνίσκων (Meniscus Tear)

Οι μηνίσκοι είναι δυο ημισεληνοειδείς ινοχόνδρινοι δίσκοι πάνω στην άνω κνημιαία αρθρική επιφάνεια, οι οποίοι προσφύονται μόνο στο περιφερικό χείλος τους.

Οι κύριες λειτουργίες τους είναι:

  • Η σταθεροποίηση της άρθρωσης μέσω της αύξησης του βάθους των κνημιαίων κονδύλων.
  • Η λίπανση της άρθρωσης και η ελάττωση των τριβών κατά την κίνηση.
  • Η απορρόφηση των κραδασμών κατά τις διάφορες κινήσεις και η μείωση της καταπόνησης από τη φόρτιση.
  • Η καλύτερη επαφή μεταξύ των αρθρικών επιφανειών του μηριαίου και της κνήμης.

Η ρήξη του έσω ή έξω μηνίσκου τυπικά οφείλεται σε συμπίεση και στροφή του μηριαίου πάνω στη σταθεροποιημένη κνήμη. Οι ελιγμοί και οι στροφές με την άρθρωση σε πλήρη φόρτιση μπορεί να προκαλέσουν την παγίδευση του μηνίσκου μεταξύ μηριαίου και κνήμης και τη ρήξη αυτού, καθώς το μηριαίο στρέφεται πάνω στην κνημιαία αρθρική επιφάνεια.
Η ρήξη στο οπίσθιο κέρας των μηνίσκων μπορεί να προκληθεί ακόμη και μετά από υπερκάμψη και συμπίεση.
Επιπλέον, η ρήξη μηνίσκου συνδυάζεται και με συνδεσμικές κακώσεις λόγω της αξονικής συμπίεσης και υπερβολικής μετατόπισης του μηριαίου πάνω στην κνήμη μετά τη ρήξη του συνδέσμου.

Συμπτώματα
Στα σημεία και συμπτώματα περιλαμβάνονται ο πόνος, το οίδημα και η ευαισθησία στη γραμμή της άρθρωσης. Λόγω του ότι οι μηνίσκοι δε διαθέτουν αισθητικότητα, ο πόνος τυπικά προκαλείται εξαιτίας της υπάρχουσας φλεγμονής και του ερεθισμού του αρθρικού υμένα. Το καθυστερημένο ή επίμονο ενδαρθρικό οίδημα είναι ένα χαρακτηριστικό των κακώσεων του μηνίσκου. Επίσης, παρατηρείται δυσκαμψία του γόνατος και αίσθημα αστάθειας.

Αντιμετώπιση
Η επούλωση των μηνίσκων και ο χρόνος αποθεραπείας επηρεάζεται από το είδος της ρήξης.

Μια πρόσφατη ρήξη έχει τη δυνατότητα να επουλωθεί μόνη της χωρίς χειρουργική επέμβαση, αν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα με κηδεμόνα (νάρθηκα), φυσικοθεραπεία και παύση αθλητικών δραστηριοτήτων. Η χορήγηση αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, η τοποθέτηση πάγου και προστασία του γόνατος από καταπονήσεις, συνήθως οδηγεί σε υποχώρηση των συμπτωμάτων.
Όταν μια ρήξη μηνίσκου αποτυγχάνει να θεραπευτεί συντηρητικά ή προκαλεί περαιτέρω βλάβη στο γόνατο, η χειρουργική αντιμετώπιση με αρθροσκόπηση είναι αναγκαία.

Για τη θεραπεία των ρήξεων μηνίσκου όλες οι επεμβάσεις γίνονται πλέον μόνον αρθροσκοπικά. Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώνεται αν σε μια ρήξη μπορεί γίνει συρραφή ή αν είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το σχισμένο κομμάτι (μερική μηνισκεκτομή). Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διάσωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου τμήματος του μηνίσκου, διότι όταν λείπει ο μηνίσκος επιταχύνεται η εκφύλιση, δηλαδή η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.
Μετά την χειρουργική αντιμετώπιση, ο ασθενής συνήθως δε χρειάζεται να νοσηλευτεί, αλλά επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα και ξεκινά ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης.

Skip to content