Διαβητικό Πόδι (Diabetic Foot)

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί εκφυλιστική μεταβολική νόσο, η οποία προσβάλλει διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Μία από τις σοβαρές επιπτώσεις του Διαβήτη είναι αυτή επί του κυκλοφορικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα των αρτηριών του σώματος προκαλώντας τη Διαβητική Αρτηριοπάθεια. Η προσβολή των αρτηριών προκαλείται λόγω τραύματος του εσωτερικού τοιχώματος (ενδοθηλίου) των αγγείων με αποτέλεσμα την εναπόθεση ασβεστώσεων στον αυλό των αρτηριών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη στένωση του αυλού των αρτηριών η οποία μπορεί να οδηγήσει και στην πλήρη απόφραξή τους.

Η διαβητική αρτηριοπάθεια είναι μικροαγγειοπάθεια, προσβάλλει δηλαδή τις αρτηρίες μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η συνηθέστερη εντόπιση είναι στις αρτηρίες κάτωθεν του γόνατος. Σπανιότερα η διαβητική αρτηριοπάθεια μπορεί να προκαλέσει βλάβες και στις αρτηρίες μεγάλου μεγέθους.

Διαβητική Αρτηριοπάθεια – Κλινικές εκδηλώσεις

Οι βλάβες οι οποίες προκαλούνται στο τοίχωμα των αρτηριών και πιο συγκεκριμένα οι στενώσεις ή οι αποφράξεις, εκδηλώνονται με μια σειρά συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα προέρχονται από τη μειωμένη παροχή αίματος στα κάτω άκρα και εμφανίζονται με τη μορφή πόνου κατά τη βάδιση (Διαλείπουσα Χωλότητα) και σε προχωρημένο στάδιο ακόμα και στην ηρεμία. Ο πόνος αυτός εμφανίζεται μετά από κάποια μέτρα βαδίσματος και είναι τόσο έντονος που αναγκάζει τον ασθενή να σταματήσει. Η κλινική αυτή εκδήλωση της διαβητικής αρτηριοπάθειας μαζί με μια σειρά άλλων μεταβολών, χαρακτηρίζουν το Διαβητικό Πόδι.

Διαβητικό Πόδι – Ορισμός

Το Διαβητικό Πόδι είναι μία πολυσυστηματική κλινική εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει μια σειρά ανατομικών και λειτουργικών αλλαγών στον άκρο πόδα και στις αρθρώσεις. Συμπεριλαμβάνει αλλοιώσεις από τις αρτηρίες που αιματώνουν τους μύες του άκρου ποδός και ταυτόχρονες μεταβολές στη μορφή και λειτουργία των μυών και αρθρώσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ποδικής καμάρας και τη δημιουργία σημείων μέγιστης πίεσης στον άκρο πόδα, μία οντότητα που ονομάζεται πόδι Charcot.

Το πόδι Charcot είναι η πλέον χαρακτηριστική μορφή του Διαβητικού Ποδιού και προδιαθέτει σε πολλαπλούς τραυματισμούς λόγω της διαταραχής της φυσιολογικής ανατομικής αρχιτεκτονικής του άκρου πόδα σε συνδυασμό με την ελαττωμένη αρτηριακή παροχή και τη συνεχιζόμενη φόρτιση στα σημεία πίεσης στο πέλμα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό τραυματισμών στο πόδι ή στα δάχτυλα του διαβητικού ασθενούς, γεγονός που μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες καταστάσεις.

Ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τα υποδήματα που φορούν, να μην είναι πολύ στενά, να έχουν επαρκή αερισμό και κυρίως να διαθέτουν ειδικά εξατομικευμένα ορθωτικά πέλματα που θα υποστηρίζουν τις ποδικές καμάρες του ποδιού και προλαμβάνουν τη δημιουργία ελκών στις πατούσες.

Το PhysioTerra έχει πετύχει άριστη συνεργασία με την Pelma Analysis O.E που εξειδικεύεται στην κατασκευή Εξατομικευμένων Ορθωτικών Πελμάτων.

Skip to content