Σύνδρομο Υπακρωμιακής προστριβής/ Σύνδρομο Πρόσκρουσης (Shoulder Impingement Syndrome)

Σύνδρομο Υπακρωμιακής προστριβής/ Σύνδρομο Πρόσκρουσης (Shoulder Impingement Syndrome)

 

Ο όρος ‘σύνδρομο πρόσκρουσης΄ κατέστη δημοφιλής από τον Neer το 1972 σαν μια κλινική ενότητα κατά την οποία το τενόντιο πέταλο των στροφέων μυών συμπιεζόταν παθολογικά έναντι των πρόσθιων δομών του ... διαβάστε περισσότερα