Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ.

Ο οργανισμός αυτός προήλθε από συνένωση των Κλάδων Υγείας των προηγούμενων ασφαλιστικών Ταμείων που είχε η χώρα μας. Αυτά είναι :

  • ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), από 1/1/2012
  • ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), από 1/1/2012
  • ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), από 1/1/2012
  • ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου), από 1/1/2012
  • ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων), από 1/1/2012
  • Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ, από 1/4/2012
  • ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας), από 1/5/2012
  • ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων), από 1/11/2012
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, από 1/12/2012
  • Το ΛΙΜΕΝΙΚΟ από 1/5/2013 με ένταξη του στον ΟΠΑΔ.