Κύφωση (Kyphosis)

Κύφωση
(Kyphosis)

Με τον όρο κύφωση εννοούμε την πλάγια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης που χαρακτηρίζεται από αύξηση του κυρτώματος της θωρακικής μοίρας, δηλαδή γωνία > 40ο. Τα αίτια της παραμόρφωσης είναι διάφορα.

Ανάλογα με το κινητό ή μη της καμπύλης ... διαβάστε περισσότερα