Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ)

Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ) είναι η συχνότερη περιφερική νευροπάθεια και προσβάλλει το 1% του γενικότερου πληθυσμού. Παρουσιάζεται συνήθως σε άτομα μέσης και προχωρημένης ηλικίας. Σύμφωνα με μία μελέτη που […]